About René Paes

Posts by René Paes :

Javaans Soendanese mondharp: Karinding

Fijn bewerkte karinding bamboe mondharp uit West-Java met een magisch geluid en een rijke traditie waar veel over te vertellen valt.

In oude tijden had de karinding o.a. een functie in de landbouwkundige rijstcultivering. Volgens de overlevering werd het instrument bespeeld om met de zoemende klanken insecten weg te jagen die de groei van rijstplanten belemmerden. De klanken roepen dan ook associaties op met geluiden die insecten maken.

Deze bamboe harpen hebben een speciale speelwijze: om de snaar te laten trillen dien je met een zachte slag het instrument aan het uiteinde van het instrument overdwars aan te kloppen.

Lengte: variërend tussen circa 14 en 18 cm
Type: lipharp (je houdt hem dus tegen je lippen, niet tegen je tanden)

Meer achtergrondinfo
10 jaar geleden rond 2009 was de karinding een vrijwel geheel vergeten muziekinstrument onder de Soendaneze bevolking op West-Java tot een klein gezelschap van muzikanten in de stad Bandoeng begonnen met het bestuderen en leren spelen op de karinding evenals andere bamboe muziekinstrumenten: o.a. fluiten en xylofonen. Hun muzikale inspanningen ontwikkelden zich snel onder de naam Karinding Attack. Deze muzikanten bereikten succes in grote delen van Indonesië en braken ook internationaal door. Zij combineerden hun traditioneel geïnspireerde muziek ook met andere genres zoals hiphop en zij werkten ook samen met DJ’s. De muzikanten van Karinding Attack brachten in Indonesië een hele revival op gang voor actieve muziekbeoefening op de karindig en vele mensen raakten hiervoor enthousiast. Buiten West-Java in Indonesië is de karinding nog steeds een vrij zeldzaam en moeilijk verkrijgbaar muziekinstrument.

Aanschaf
Verschillende modellen leverbaar.

Lessen
Wil je wat opstartbegeleiding om de karinding te leren bespelen? Dat is mogelijk online of persoonlijk.

CONTACT

Klangkörper Boventonenfestival 30 november

30 november is Wereld-mondharpdag. Oorspronkelijk ingesteld in Sacha Republiek – Jakoetië in Siberië. Mondharpspelers en luisteraars delen en vieren hun passie voor boventonenmuziek. Ook in Nederland vieren we deze dag. Kom naar Klangkörper-sessie #D in een van de oudste kerken met perfecte akoestiek: de Pieterskerk in Utrecht. En geniet van bijzondere klanken uit oude en vernieuwende muzikale stromingen: de mondharp staat centraal. Uiteraard is er ook ruimte voor stem en andere instrumenten.

Dit evenement is gratis toegankelijk. Tijd 13.00 – 16.00 uur.
De vierde sessie Klangkörper #D

Deze muzikanten hebben bevestigd:
Thunderbeer (Frank: viool, Jan: Piano)
Veluwse Mondharpmannen
Danibal: (boventoonzang, jodel, mondharp, loops)
Niek Edeling & Monique Appels (mondharp, zang)
Jonas Vreven (mondharp)
Jeroen Kluter (mondharp)
Janus Fillius (mondharp)

Afsluitend programma-onderdeel: jamsessie

De Klangkörpersessies zijn GRATIS toegankelijk en informeel. Mede dankzij de gastvrijheid van de Pieterskerk!
Let op: Er is geen catering aanwezig. Entree is gratis, dwz de Pieterskerk is vrij toegankelijk.

Pieterskerkhof 5
3512 JR Utrecht
De Utrechtse Pieterskerk is één van de oudste Romaanse kerken van Utrecht. Tegenwoordig is de Pieterskerk in gebruik als Waalse Kerk.

Klangkörper Boventonenfestival 30 november 2019

Mondharpen in kunst en decoratie

Mondharpen hebben door de eeuwen heen niet alleen muzikanten en luisteraars tot dit instrument aangetrokken. Het instrument heeft ook beeldende kunstenaars en decorateurs tot inspiratie aangezet voor vervaardiging van schilderijen, gravures, tekeningen, grafische vormgeving, houtsnijwerk, beelden en monumenten. Een collectie – in willekeurige volgorde – van deze beeldende creaties:

>> Mouth harp in art & decorations

Postzegels op een onbewoond eiland?

Eynhallow is een onbewoond eiland ten noorden van Schotland en maakt deel uit van de Orkney-eilanden. De naam van het eiland is afkomstig van de oud-Noorse naam Eyin Helga: Heilig Eiland. Op het eiland zijn overblijfselen van een kerk uit de 12e eeuw of ouder. De bouwstructuur diende door de eeuwen heen niet specifiek voor de geestelijke behoeften van de eilanders. De constructie werd ook gebruikt voor bewoning. Er zijn overgeleverde volksverhalen dat Eynhallow hetzelfde eiland is als Hildaland (Hidden land). Het zomerverblijf van het geheimzinnige Finfolk. Deze wezens komen voor in de Orkney-sagen, o.a. als beduchte gedaanteverwisselaars, ontvoerders én (mond)harpspelers.

Eynhallow Holy Island

In 1851 vertrokken de laatste bewoners van Eynhallow: een viertal boerengezinnen. Sinds die tijd is het eiland niet meer bewoond door mensen. Archeologische vondsten van mondharpen aldaar zijn ~ voor zover ik weet ~ niet geregistreerd. De Assepoester onder de harpen wordt wel (nog steeds) bespeeld op omringende eilanden. Eynhallow heeft geen reguliere verbinding met andere eilanden, noch met het vasteland. Het eiland heeft nooit een lokale postdienst gehad, en zeker geen postzegeldrukkerij!

Kylyk Khomus: Cursed Harp

Synopsis: when a new teacher comes to town, her world is quickly turned upside down when her sister’s child arrives on her doorstep after an accident. The teacher meets the local fix-it-man and he shows her around the community. On visiting his dad’s museum, the main character is drawn to playing a haunted Khomus (jaw harp), releasing a creature. Than, strange things begin to happen.

Director Sardana Savvina, from Sacha Republic (Yakoutia). Release date 23 November 2019 at Winda Film Festival Sydney.

Legende van de dhemir-khomus

De demir-khomus (ijzeren mondharp) bestaat sinds oudsher onder de inwoners van Toeva in het zuidwesten van Siberië, ten noorden van Mongolië. De demir-khomus heeft een speciale charme. Haar oorsprong is in Toeva-volkstradities verbonden met de tragedie van twee weerstreefde verliefden.

Het verhaal gaat dat een jonge vrouw tegen haar wil was uitgehuwelijkt aan een rijke man. De jongeman die haar liefhad was een vaardige ijzersmid. Toen de jonge vrouw trouwde met de rijke man, maakte de ijzersmid een khomus voor zichzelf, en terwijl hij de khomus bespeelde, vergat hij eten, drinken en slaap. Hij gaf zich volledig over aan zijn diepe gevoelens. Uiteindelijk verloor hij zijn verstand en maakte een eind aan zijn leven door van een hoge rotswand in een bergrivier te springen. Zijn vriendin liet de rijke man in de steek, en toen zij erachter kwam wat er met haar vriend gebeurd was, sprong zij van dezelfde rotswand in de bergrivier. De khomus gemaakt door de ongelukkige ijzersmid vond haar weg naar spelers van nieuwe generaties.

Mondharpen Toeva Legende