Khomus day 30 november

Jakoetië (Noordoost-Siberië) viert op 30 november een nationale feestdag voor de mondharp: Khomus Day. Er is dan ook geen ander land waar de mondharp zoveel aanzien kent.

khomus-day