Oudste voorkomen van het woord ‘mondharp’ in geschriften

Wanneer en in welke Nederlandse publicatie werd de term ‘mondharp’ voor het eerst genoemd?

De oudste publicatie die ik tot op heden ontdekt heb:

1812 – Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal – Petrus Weiland

Prof. dr. Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historische taalkunde Nederlands verbonden aan de Radboud Universiteit, en publicist over de geschiedenis van het Nederlands en de etymologie van de Nederlandse woordenschat, bevestigt: ‘vooralsnog is geen oudere datering te vinden.’

 Het woord ‘mondharp’ is een relatief jong woord in de Nederlandse taal voor dit oud muziekinstrument.
Andere en (oudere) Nederlandse termen voor mondharp zijn met name: tromp, trompe, troemp, mondtrompet, mondtrom, mondtrommel, muyltromp, moeltromp.