Gue Gueq mondharpen

Verfijnde bamboemondharpen afkomstig van het Na Xi volk uit Zuid-China. Elke set heeft bij elkaar passende tonen. Nauwkeuriger uitgedrukt: de sets van drie harpen zijn gestemd in unisono, terts en kleine sext (vergelijk bijv C, G, en Bm). De klankkleuren worden gekenmerkt door staccato-eigenschappen en passen vooral bij een percussieve speelwijze. Je houdt ze vast met de wijsvinger en duim van je linkerhand en slaat ze aan met wijsvinger en middelvinger van je rechterhand, of in combinatie met je duim. Deze harpen plaats je voor of op je lippen om de klanken te laten resoneren in je mondholte.

ALs je de klankeigenschappen van de afzonderlijke harpen ontdekt hebt, kan je ze combineren in je spel door ze parallel of in waaiervorm voor je mond te plaatsen. Met 3 harpen heb je op die manier de beschikking over tenminste 15 natuurtonen.

Elke set harpjes zit in een bamboekoker. De lengte van elke harp is circa 8 cm.

Prijs: 3 harpen met koker: 22 euro

Gue Gueq mondharpen  IMG_20170811_161753

Tegenwoording zijn er nog maar erg weinig Naxi die dit type mondharp bespelen. Bron: ChinaNews, 2019.

The making of Naxi people’s Jew’s harps 

Andere info

CONTACT