Mondharpen in Nederlandse media

Selectie van online Nederlandse media artikelen over mondharpen

Mondiale Mondharpen – NRC

Mondharp is veel meer dan hippie-instrumentje – Cultuur – TROUW

Phons Bakx en de mondharp – Moors Magazine

Vlammen op de mondharp – Muziek – de Volkskrant

Een mondharp gemaakt in Mongolië – Schooltv

Oermuziek uit de IJzertijd op de Veluwe – de Stentor

Ambachtelijke mondharpensmid in de Zaanstreek – New Folk Sounds

Oermuziek uit de IJzertijd | Een ongehoord muzikale ‘hmmm’ – Paradijsvogels Magazine

Mondharptypes

Mondharpen worden vaak globaal in twee types ingedeeld: heteroglot en idioglot. Hoewel deze termen nogal specialistisch overkomen, zullen veel mensen de volgende beschrijvingen (her)kennen.

Heteroglot: een soort beugelvorm (vaak van metaal, soms van hout) met twee paralle armen en daar tussen in een bevestigde lamel (riet, snaar, tong). De uiteinden van de paralle armen plaats je tegen je voortanden. Dit type mondharp komt in het Westen het meeste voor, al sinds circa de 13e eeuw. Soms gebruikt men voor dit type mondharp de term: tandharp.

heteroglotte-mondharp

Idioglot: een strook metaal (of bamboe, of andere houtsoort) waarbij de lamel uitgesneden is in de materiaalstrook. De strook houd je voornamelijk tegen je lippen. Dit type mondharp komt veel voor in Oost-Azië. Sinds de mileniumwisseling deden deze mondharpen hun intrede in het Westen. De metalen versies zijn hier vooral bekend als Dan Moi (uit Vietnam). Dit type mondharp noemt men ook lipharp.

m14 Rab Ncas 2

 DSCN1041

 foto van Rene Paes.

Andere mondharptypen laat ik hier verder buiten beschouwing.

Mondtrom oudere naam dan mondharp in Nederlandstalige publicaties

De term mondtrom werd vanaf de 18e eeuw gebruikt als synoniem voor mondharp, dat blijkt uit geschriften uit die tijdperken.

De oudste publicatie waarin de term mondtrom voorkomt, en die ik kan vinden, dateert uit 1798:
Levensgeschiedenis der graavin van Lichtenau, eener beroemde dame aan het Pruissische hof, 
W. Wynands.
Dat betekent dat de term mondtrom eerder gebruikt werd in de schrijftaal dan het woord mondharp. Want de oudste vermelding van mondharp is deze:
Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal, Petrus Weiland 1812.

Dat zegt uiteraard niets over welke term eerder voorkwam in de spreektaal. Ook zijn er oudere benamingen bekend, want de mondharp kwam al veel eerder voor in Nederland.

Mondversterkte lamellofonen in Papoea-Nieuw-Guinea

De meeste mondversterkte lamellofonen, oftewel mondharpen in Papoea-Nieuw-Guinea zijn gemaakt van een strook bamboe met een uitgesneden tong die vibreert door een trekkoord, of door de aanslag met de hand. De mond dient als klankkast. De mondharpspeler simuleert door articulatie woorden in een ritmische cadans, en de ervaren speler vertelt daarmee verhalen. Toegankelijke opnames op audio en film zijn zeer beperkt. Men geloofde dat de klanken erotische passie bij vrouwen opwekte. Onderzoekers beweren dat onder de vele Papua-stammen van Nieuw-Guinea het zelden voorkomt dat vrouwen op de mondharp spelen. Ik ken voorbeelden die dat weerleggen.

lunggik-lungger-pikon-from-west-papua huli-papouasie-nouvelle-guinee menabepf-on-a-oblong-bamboo-jews-harp-striking-it-by-his-fist

Nieuw-Guinea wordt bewoond door bijna duizend verschillende stammen en er wordt bijna een even groot aantal verschillende talen gesproken, die in twee taalgroepen worden onderverdeeld, een onderling zeer verscheiden groep Papoeatalen en de Austronesische talen. Men kent daar dan ook een veelheid aan namen voor de mondharp.

Beperkte namenlijst

 • Susap: algemene term voor mondharp in Pidgin (‘Esperanto’-achtige taal).
 • Luna: bamboe mondharp (Duna-tribe).
 • Luna khao: metalen mondharp geintroduceerd door kolonisten vanaf de 19e eeuw  (Duna-tribe).
 • Hiriyula: bamboe mondharp, één uiteinde met touw omwikkeld (Huli-tribe in het Zuidelijk Hoogland).
 • Uluna: bamboe mondharp (Bosavi-tribe in het Zuidelijk Hoogland).
 • Yulambe: bamboe mondharp één uiteinde met touw omwikkeld (Zuidelijk Hoogland).
 • Tambagle: bamboe mondharp (Chimbu Provincie).
 • Tapalle: bamboe mondharp (Simbu-tribe in het Simbo/Jiwaka-grensgebied)
 • Pupuaha: bamboe mondharp, alleen door jongemannen bespeeld (Oro Provincie).
 • Agöb darombi, ook Dárombi: bamboe mondharp met tong van 18 tot 30 cm lengte. Rond 1970 nog steeds een favoriet instrument van vrijgezellen. 
 • Bingkong: vervaardigd uit de grassoort Miscanthus floridulus (Eipo-tribe in het centraal bergland)
 • Pikkon; origineel vervaardigd van bamboe, tegenwoordig vooral van metaal (Dani-tribe in de Baliem Vallei).
 • Tálaam: bamboe mondharp met een lengte tot circa 40 cm, waarbij de snaar – als bijwerking – voortdurend ratelgeluiden voortbrengt (Oksapmin-tribe in het Westerlijk Hoogland)

 Vele andere namen voor de mondharp komen voor in Papoea-Nieuw-Guinea.

papua-susap luna-being-played-by-sane-noma susap-speler papua-susap-spelers

Opnames

De “Tapalle” Simbu mondharp bespeeld door Pauline, een jonge vrouw uit het  Simbu/Jiwaka-grensgebied
Latmul-vrouwen spelen mondharp en een indruk van hun huiselijk leven in het gebied Midden-Sepik
Eipo Papua-jongen en Eipo-initiator bespelen mondharpen

 

 

Mondharpenverspreiding van Oost naar West

In theorie kan de mondharp onafhankelijk ontstaan en ontwikkeld zijn in Europa. Maar dat is onwaarschijnlijk. De mondharp deed namelijk volledig ontwikkeld haar intrede in Europa. Dat betekent dat de mondharp van Oost naar West verspreid werd.  En wel via handels- en migratieroutes in de 13e of op zijn vroegst in de 12e eeuw. Oudere archeologische vondsten in Europa zijn omstreden. De – tot nu toe bekend – oudste Europese weergave van een mondharp en benoeming in geschreven bronnen dateren uit de 13e eeuw.

Mondharpen uit de Bronstijd

In het voorjaar van 2015 reisde Gjermund Kolltveit – muzikant, ethnomusicoloog en muziekarcheoloog uit Noorwegen – voor een onderzoeksproject omtrent oudste Mongoolse en Chinese mondharpen naar Binnen-Mongolië in het noorden van China. In het Liaoning Provinciaal Museum te Shenyang zag hij twee mondharpen – in goede staat – uit de Bronstijd. De mondharpen waren gemaakt van bot. Meer dan 3000, misschien zelfs meer dan 4000 jaar oud. Het museum dateert de mondharpen uit de periode van 2146 tot 1029 jaar voor onze jaartelling. Het gaat om de oudste mondharpen tot nu toe ooit gevonden. Gjermund Kolltveit was op de hoogte gebracht van deze zeldzame vondsten door professor Fang Jianjun, van het Tianjin conservatorium.

Mongoolse archeologische vondst

In 1989 werd in Noord-Mongolië een rotsgraf ontdekt in het berggebied bij Altanbulag. Eén van de gevonden objecten was een mondharp gemaakt van bot. De mondharp is gedateerd uit de 3e tot 1e eeuw voor onze jaartelling, en schijnt in goede staat te zijn. Afmetingen: lengte 12,5 cm, 1,4 cm breed, en 2 mm dik. 

ancient-mongolian-jaw-harp

Aan beide zijden van de mondharp hoort een koord bevestigd te zijn: met één hand hou je de harp vast aan het koord (voor rechtshandigen: linkerhand), met de andere hand trek je aan een koord recht in de lengterichting van de harp. Zo breng je de snaar (lamel, tong) in trilling.

Je plaats dit type harp op je lippen om de snaar te laten resoneren in je mond.

De mondharp is deel van een zeer oude Mongoolse muzikale cultuur. En makkelijk mee te nemen door mensen met een nomadische leefstijf.

Oudste voorkomen van het woord ‘mondharp’ in geschriften

Wanneer en in welke Nederlandse publicatie werd de term ‘mondharp’ voor het eerst genoemd?

De oudste publicatie die ik tot op heden ontdekt heb:

1812 – Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal – Petrus Weiland

Prof. dr. Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historische taalkunde Nederlands verbonden aan de Radboud Universiteit, en publicist over de geschiedenis van het Nederlands en de etymologie van de Nederlandse woordenschat, bevestigt: ‘vooralsnog is geen oudere datering te vinden.’

 Het woord ‘mondharp’ is een relatief jong woord in de Nederlandse taal voor dit oud muziekinstrument.
Andere en (oudere) Nederlandse termen voor mondharp zijn met name: tromp, trompe, troemp, mondtrompet, mondtrom, mondtrommel, muyltromp, moeltromp.

Nachtvrijen – Fensterln (Duits) – met mondharp

Fensterln (in onze taal nachtvrijen of kweesten) is onderdeel van hofmakerij dat in Zuid-Duitsland en Oostenrijk – en ook elders – in de historie algemeen voorkwam. Jongemannen zochten heimelijk contact met hun geliefde bij het ouderlijk huis, en probeerden toegang te verkrijgen via haar slaapkamerraam.

johann-felix-knaffl

De mondharp speelde een belangrijke rol bij het nachtvrijen. Vrouwen konden de erotiserende werking van het muziekinstrument niet weerstaan en openden hun slaapkamerraam. De Katholieke kerk verbood in 1856 het bespelen van mondharpen bij slaapkamerramen van jonge vrouwen in het toenmalige keizerrijk Oostenrijk. Dat verbod hield slechts twee jaar stand.

Jaw harping transmitted at SALTO1

Excerpt of my jaw harps performance at Free Fringe Festival Amsterdam edition September 2017

Included in Future Vision Amsterdam (Underground Arts and TV show) on SALTO 1, and the SALTO livestream

salto_logo_rgb freefringeposter-e1457055191862

Scheduled:

Friday 23 December and Saturday 24 December at 23:30 GMT+1 plus repeats (at suprise times)

SALTO 1 UPC Digital channel 32

The show is available to view for a few days after broadcast via the SALTO website http://www.salto.nl/

Also accessible at CHIBBY CHANNEL

future-vision-amsterdam-mondharp

Enter the subversive world of Future Vision Amsterdam. Fay Heady leads you through animation, surreal interludes and chats with artists, celebrities and film-makers, whilst floating through the air on her magic carpet.  

fvalogobuildingsv3