Chang

Afghaanse mondharp: de chang

Weinig is  bekend over de Afghaanse mondharp: de chang. Hoewel dit type mondharp in de 70-er jaren algemeen voorkwam in het westen. Op markten in Afghanistan waren ze makkelijk te verkrijgen. Maar de gelegenheid om een Afghaan de chang te horen bespelen was uitzonderlijk, zo niet ongehoord. In artikelen over Afghaanse muziekinstrumenten wordt de mondharp vaak niet eens vermeld. De vermeldingen die deze mondharpen wel noemen zijn fragmentarisch. Bovendien zijn Afghaanse mondharpmuziekopnames zeldzaam.

Chang, ﭽﺧﮓ is een kneedbare term in Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Niet te verwarren met het gelijknamig Tibetaans bier. Hoewel de combinatie van Tibetaans bier en het bespelen van de Afghaanse mondharp tot bijzonder speelplezier kan leiden. De term chang voor mondharp is van Perzische oorsprong. In Perzische klassieke literatuur werd de chang beschreven als een soort harp. Letterlijk betekent chang in het Perzisch ‘klauw’ of ‘haak’, dat associaties oproept met de vorm van de metalen mondharp.

Uzbek Chang

Mondharpmakers wereldwijde verspreiding

mondharpmakers-wereldwijde-verspreiding